Tiến độ thanh toán dự án Sunshine Crystal River – Sunshine Crystal River
banner-header-sunshine-crystal-river

Đăng ký
nhận thông tin dự án

THẤP TẦNG

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN VÀO HĐBĐ

Tiến độ Tỷ lệ Nội dung
Đặt cọc 200.000.000 VNĐ/căn Ngay khi ký phiếu nhận cọc
Đợt 1 10% GTCH (đã bao gồm VAT+tiền đặt cọc) Ký HĐBĐ (trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc)
Đợt 2 15% GTHĐ (đã bao gồm VAT + tiền đặt cọc) Sau 40 ngày kể từ ngày đến hạn đợt 1
TIẾN ĐỘ THANH TOÁN HĐMB (DỰ KIẾN)
Đợt 1 30% GTHĐ (đã bao gồm VAT+25% GTHĐ giai đoạn HĐBĐ) Ngay khi ký HĐMB
Đợt 2 20% GTHĐ (đã bao gồm VAT) Khi thi công phần thân
Đợt 3 20% GTHĐ (đã bao gồm VAT) Khi thi công tầng 3
Đợt 4 25% GTHĐ (đã bao gồm VAT)+VAT của 5% GTHĐ Khi thông báo bàn giao căn hộ của CĐT
Đợt 5 5% GTHĐ Khi nhận sổ hồng

CAO TẦNG

Tiến độ Tỷ lệ Nội dung
Đặt cọc 100.000.000 VNĐ/căn Ngay khi ký phiếu nhận cọc
Đợt 1 10% giá bán căn hộ (đã bao gồm VAT+tiền đặt cọc) Ký HĐBĐ (trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc)
Đợt 2 15% GTCH (đã bao gồm VAT) Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn đợt 1
Đợt 3 5% GTCH (đã bao gồm VAT) Ký HĐMB (dự kiến T6/2019)
Đợt 4 Thanh toán theo tiến độ của HĐMB được ban hành từ chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.
G

097.732.9191